*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowa zieleń i elementy małej architektury w pasie drogowym

2013-03-26
Od wielu lat Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu dba o zieleń przyuliczną w mieście. Zieleń w pasach drogowych projektowana jest i zakładana z myślą o mieszkańcach miasta, turystach. Chcemy, żeby nasze działania nie tylko cieszyły oczy przez cały rok, ale poprzez elementy małej architektury poprawiały jakość życia w mieście. Stąd szczególna dbałość o profesjonalne projektowanie, staranne, rzetelne urządzanie i intensywną pielęgnację zieleni. Pierwsze kompleksowe interdyscyplinarne rewaloryzacje wykonano np. na ulicach: Solnej - Małe Garbary, Roosevelta przy hotelu Mercure, Towarowej przy Powstańców Wielkopolskich, rondzie Śródka, rondzie Starołęka. Udane rewaloryzacje pokazały nowe podejście do zieleni przyulicznej. Niezwykle miło przyjęte realizacje przekonały wielu, że w pasach drogowych możliwe jest wprowadzenie nieszablonowej zieleni oraz utrzymanie jej w dobrej kondycji. Nasze działania zachęciły do inwestowania w zieleń, która może być wizytówką i elementem promocji miasta. Codzienną pracą, związaną również z rewaloryzacją zieleni dajemy przykład dbałości o nową jakość w przestrzeni miejskiej. Warto wspomnieć, że stałą pielęgnacją ZDM objęta jest powierzchnia ok. 300 ha trawników, ponad 12 tysięcy młodych drzew oraz ponad 200 tysięcy krzewów posadzonych w latach 2003 - 2012. Pielęgnacją objęte są również wcześniej nasadzone krzewy oraz starodrzew przyuliczny, liczący w pasach drogowych kilkadziesiąt tysięcy okazów.
W 2012 roku w pasach drogowych umieszczono ponad 90 ławek. Pojawiły się również nowe kosze i stojaki rowerowe. Zakup mebli miejskich został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta oraz rad osiedli.
W tym roku zaplanowano dalsze działania. Elementy małej architektury i nowa zieleń pojawią się na kolejnych ulicach, m.in. na: Wrocławskiej, Żydowskiej i Taczaka.
W maju zaplanowano postawienie donic oraz ławek przy ulicach Wrocławskiej i Żydowskiej. Liczymy na to, że nowe elementy architektury pozwolą stworzyć dogodne miejsca do krótkiego wypoczynku dla mieszkańców i turystów.
Ławki ustawione zostaną również od strony ulicy Podgórnej, wokół nowo założonych skwerów. Dodatkowo zaplanowano uzupełnienie drzewostanu przy ulicy. Po wykonaniu prac miejsce to zyska zupełnie nowy blask i umożliwi w ciepłe dni odpoczynek w cieniu drzew.
Elementy małej architektury i zieleń pojawią się również na ulicy Taczaka. Wszystkie te działania mają zachęcić mieszkańców do spędzania tam czasu.
Zmiany czekają także deptak na ulicy Półwiejskiej, gdzie donice z niskimi jałowcami zostaną urozmaicone drzewami.
W 2013 roku planowane jest również wykonanie nowych skwerów na terenie Starego Miasta. Przy zbiegu ulic Rybaki i Strzałowej powstanie skwer pozwalający odetchnąć mieszkańcom wśród drzew i krzewów. Nowe ławki, stół szachowy, stojaki rowerowe będą uzupełnieniem zieleni.
Nowe oblicze zyska również zaniedbany dotychczas teren przy zbiegu ulic Chwaliszewo i Wenecjańskiej. W miejscu mało atrakcyjnych kręgów betonowych pojawi się mały skwer z ławkami oraz niewielkie drzewa. Przy ulicy Wenecjańskiej ustawione zostaną ławki, zasadzone krzewy ozdobne i drzewa.
Prace w pasach drogowych ulic Wrocławskiej, Żydowskiej, Taczaka i Półwiejskiej są finansowane z budżetu miasta, nowe skwery na Rybakach i Chwaliszewie ze środków Rady Osiedla Stare Miasto.

foto ZDM: zieleń, mała architektura w pasie drogowym
Zobacz więcej:
» Rewaloryzacje zieleni w pasie drogowym w latach 2010-2012
» Rewaloryzacje zrealizowane w latach 2008-2009
» Rewaloryzacje zrealizowane w latach 2004-2007
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej