*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Ulice ZDM

- Pobierz Spis dróg publicznych w administarcji ZDM stan na styczeń 2017 w formacie PDF - (192 KB)
- Pobierz Wykaz nieruchomości miejskich powierzonych w administrowanie ZDM stan na styczeń 2017 w formacie PDF - (128 KB)
- Pobierz Spis dróg wewnętrznych w tym administrowane przez ZDM stan na luty 2016 w formacie PDF - (74 KB)
- Pobierz Wykaz ulic układu podstawowego stan na styczeń 2017 w formacie PDF. - (68 KB)
- Pobierz Wykaz ulic układu uzupelniajacego stan na styczeń 2017 w formacie PDF - (230 KB)


Dowiedz się więcej