*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Informacji Miejskiej - informacja turystyczna

I etap wdrażania SIM - informacja turystyczna (XII 2004 r.)

Nośnikami tej informacji są tablice poliwęglanowe (wym.: 37x37cm lub 45x45cm), mocowane ozdobnymi łącznikami do elewacji budynków (wyjątek stanowi tablica przed Fortem VII – wolnostojąca konstrukcja wsporcza).

Treść opisów, przygotowanych przez p. Zofię Kurzawę oraz p. Andrzeja Kusztelskiego, stanowi podstawowa informacja nt. obiektu (architekt, „ważne daty”, styl budynku). Informacja ta została przetłumaczona na dwa języki: angielski i niemiecki.

Dodatkowo na tablicach pojawia się informacja nt. przynależności danego obiektu do Traktu Królewsko-Cesarskiego – logo.

Dzięki współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, Kurią Metropolitalną oraz właścicielami obiektów możliwe było w krótkim czasie oznakowanie 46 wybranych miejsc i obiektów zabytkowych Poznania.

Przykłady:

Lista oznakowanych miejsc i obiektów

L.p. Nazwa lokalizacji Trakt Królewsko-Cesarski Ilość tablic
1. AKADEMIA EKONOMICZNA X 1
2. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 1
3. BAZAR 1
4. BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH X 1
5. ZAMEK CESARSKI X 1
6. GIMNAZJUM MARII MAGDALENY 1
7. HOTEL SASKI X 1
8. III LO IM. JANA KANTEGO 1
9. MUZEUM ETNOGRAFICZNE X 1
10. MUZEUM NARODOWE X 1
11. KOŚCIÓŁ OJCÓW FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH X 1
12. KOŚCIÓŁ P.W. BOŻEGO CIAŁA X 2
13. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU X 1
14. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO X 2
15. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JÓZEFA X 1
16. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MAŁGORZATY X 1
17. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MARCINA X 2
18. KOŚCIÓŁ P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO X 1
19. KOŚCIÓŁ P.W. NAJŚWIĘTSZEJ KRWI PANA JEZUSA X 1
20. KOŚCIÓŁ FARNY P.W. ŚW. STANISŁAWA BPA X 1
21. KOŚCIÓŁ BERNARDYNEK P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO X 1
22. KLASZTOR FILIPINÓW X 1
23. KOŚCIÓŁ P.W. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA X 1
24. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO – METODYSTYCZNY P.W. ŚW. KRZYŻA 1
25. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. WOJCIECHA X 1
26. KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH X 1
27. PAŁAC GÓRKÓW – MUZEUM ARCHEOLOGICZNE X 1
28. TEATR WIELKI D. OPERA X 1
29. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA D. KRÓLEWSKA SZKOŁA BUDOWNICTWA 1
30. BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ 1
31. POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK 1
32. MOST DWORCOWY 2
33. SZPITAL DZIECIĘCY ORAZ KAPLICA ŚW. RODZINY 2
34. KOŚCIÓŁ P.W. NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH X 1
35. ZAMEK KRÓLEWSKI X 1
36. KOLEGIUM JEZUICKIE – URZĄD MIASTA X 1
37. SZKOŁA JEZUICKA OB. SZKOŁA BALETOWA X 1
38. CYTADELA 1
39. CMENTARZ ZASŁUŻONYCH WIELKOPOLAN 1
40. FORT VII 1
41. DOM ANDERSCHÓW 1
42. POCZTA X 1
43. SĄD REJONOWY 1
44. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. KAZIMIERZA 1
45. TEATR POLSKI 1
46. MOST TEATRALNY 1


Dowiedz się więcej