*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Informacji Miejskiej dla Poznania

SIM Koncepcja i zalozenia Systemu Informacji Miejskiej dla Poznania powstala w 2002 roku.

W listopadzie 2003 r. w ramach Zarzadu Dróg Miejskich utworzono Wydzial Systemu Informacji Miejskiej, którego pierwszym zadaniem bylo stworzenie projektu SIM (listopad 2004 r.).

W grudniu 2004 roku ZDM rozpoczal wdrazanie poszczególnych elementów SIM.

Od poczatku zakladano wykorzystywanie kompleksowej informacji miejskiej w celu promocji wizerunku Poznania.

System spelnia 6 podstawowych funkcji:
  1. identyfikacja adresu (informacje: numerowa, ulicowa, identyfikujaca przystanki MPK, o mostach i wiaduktach)
  2. informacja turystyczna: opis zabytków oraz informacja o patronach lub nazwach ulic, placów i mostów
  3. informacja lokalizujaca w przestrzeni miasta: "kola ratunkowe" (dwustronne panele z informacjami o atrakcjach turystycznych i informacja MPK) oraz informacja osiedlowa
  4. informacja kierujaca dla pieszych oraz kierowców
  5. informacja o wydarzeniach jednorazowych

W ramach SIM dotychczas zrealizowano:

Informacja turystyczna

Informacja turystyczna

Informacja kierująca dla pieszych

Informacja kierująca dla pieszych

Informacja kierująca dla kierowców

Informacja kierująca dla kierowców

Informacja o parkingach dla autobusów turystycznych

Informacja o parkingach dla autobusów turystycznych

Informacja o mostach

Informacja o mostach

Informacja o patronach/nazwach ulic/placów i mostów

Informacja o patronach/nazwach ulic/placów i mostów

Panele informacyjne i oznakowanie przejść podziemnych

Panele informacyjne i oznakowanie przejść podziemnych

Mapa jednostek obszarowych SIM

Mapa jednostek obszarowych SIM

Identyfikacja adresu

Identyfikacja adresu


Dowiedz się więcej