*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Jesteś organizatorem imprezy odbywającej się na ulicach Poznania?

Pamiętaj o kilku ważnych kwestiach:

• obowiązkiem organizatora imprezy jest właściwe oznakowanie miejsca odbywania się imprezy. Oznakowanie musi być zgodnie z zatwierdzonym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu tymczasowym projektem organizacji ruchu;

• znaki tymczasowej organizacji ruchu należy umieszczać w terenie najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania. Pod znakami należy umieścić tabliczkę z informacją o dacie obowiązywania znaków;

• znaki muszą być zamontowane w sposób widoczny, tak aby nie wprowadzały użytkowników w błąd. Błędne oznakowanie może narażać kierowców i Miasto Poznań na koszty związane z koniecznością odholowania nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.;

• po zakończeniu imprezy jej organizator jest zobowiązany bezzwłocznie usunąć tymczasowe oznakowanie.


Dowiedz się więcej