*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
Rok: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miesiąc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nowy parking na ulicy Szamarzewskiego

2015-08-31
Trwa porządkowanie parkowania na terenie miasta, o czym informujemy na naszych stronach internetowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd Dróg Miejskich wydzierżawił teren na ulicy Szamarzewskiego. Od 1 września 2015 r. przy Szpitalu Klinicznym nr 1 Przemienienia Pańskiego uruchomiony zostanie płatny parking. Operatorem została firma Projekt Parking Sp. z o.o. foto ZDM
więcej >

Uwaga! Prace drogowe na ulicy Jasna Rola

2015-08-31
Informujemy, że w dniu 1 września 2015 r. rozpoczną się prace drogowe związane z przebudową ul. Jasna Rola. Remont prowadzony będzie na odcinku od cmentarza do-przejazd PKP. Uwaga! Ulica na czas prowadzenia robót drogowych będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Dojazd do posesji zostanie zachowany. Wykonawcą prac będzie firma BUDROMEL Mateusz Cegłowski. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych ? 30 września 2015 r. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Za...
więcej >

Umowa na budowę przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej podpisana

2015-08-31
W piątek, 28 sierpnia Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na \"Budowę przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej w Poznaniu\". Wykonawcą prac będzie wyłoniona w przetargu firma SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j. Koszt zadania to 426.072,00 złotych. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest uzyskanie wymaganych zgód i uzgodnień dotyczących m.in. zajęcia pasa drogowego czy tymczasowej organizacji ruchu. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, wniosek...
więcej >

Zieleń przyuliczna polubiona

2015-08-28
Zieleń przyuliczna Poznania na facebooku ma już ponad tysiąc polubień. Za wszystkie serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej :-) Profil powstał z myślą o mieszkańcach, tak abyśmy mogli wspólnie tworzyć pełne zieleni, przyjazne miasto. Na profilu Zieleń przyuliczna Poznania znaleźć można m.in. opisy, zdjęcia prac wykonanych w Poznaniu przez Zarząd Dróg Miejskich. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.
więcej >

Uwaga! Remont przejazdu kolejowego na Lutyckiej

2015-08-27
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniu 28 sierpnia br. o godz. 22:30 zostanie zmieniona organizacja ruchu w rejonie przejazdu kolejowego przez ulicę Lutycką. Nowa czasowa organizacja ruchu, związana z naprawą przejazdu, będzie obowiązywać w nocy do godz. 4:30 dnia następnego. W tym czasie nastąpi połówkowe zamknięcie przejazdu przez tory w taki sposób, by zawsze możliwy był ruch po jednej jezdni. Ruch pojazdów na zwężeniu będzie sterowany ręcznie. Prosimy kierowców o...
więcej >

Bezpieczna droga do szkoły

2015-08-26
Co roku przed rozpoczęciem roku szkolnego pracownicy ZDM, strażnicy miejscy i policja monitorują stan bezpieczeństwa na drogach prowadzących do szkół. Wprawdzie Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok realizuje program ?Bezpieczna droga do szkoły?, jednak to właśnie przed 1 września dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice najczęściej zgłaszają wnioski o uzupełnianie oznakowania oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 61 64 77 259, mail: zdm@zdm.poznan.pl W ramach akcji Bezpieczna droga...
więcej >

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Dolna Wilda

2015-08-25
Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu, w dniach od 31 sierpnia do 24 września br. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Dolna Wilda w okolicy skrzyżowania z ul. Łęgi Dębińskie. W związku z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ulicy, ruch odbywać się będzie tymczasową jezdnią i chodnikiem, wykonanymi z płyt betonowych wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych. Dopuszczalna prędkość na tym odcinku będzie ograniczona do 30 km/godz. Po zakończeniu robót pierwotny stan ulicy...
więcej >

Aktualizacja informacji o utrudnieniach w ruchu przy przebudowie skrzyżowania al. Niepodległości /ul. Solna/ ul. F. Nowowiejskiego

2015-08-25
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie mając na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców i zwiększenie przepustowości na skrzyżowaniu w relacji na wprost z ul. Solnej i prawoskręcie z al. Niepodległości (od ul. Przepadek) od 24 sierpnia 2015 r. został dodatkowo wyłączony lewoskręt z al. Niepodległości (od strony ul. Libelta) w ul. Nowowiejskiego. Dla lewoskrętów obowiązuje objazd zgodnie z załączonym schematem. Pozostałe elementy tymczasowej organizacji ruchu nie ulegają zmianie. Za wszystkie utrudnienia serdecznie...
więcej >

Projekty organizacji ruchu. Zapraszamy do składania ofert

2015-08-24
Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Jarochowskiego od Palacza do Winklera w Poznaniu. Prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem CSR-Jarochowskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r., do godziny 10.00 w siedzibie zleceniodawcy (sekretariat/kancelaria ZDM). Otwarcie ofert nastąpi 27 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.15. Integralną częścią zapytania są załączniki:
więcej >

Skwer na Strzeleckiej odmieniony

2015-08-21
Na Facebooku Zieleń przyuliczna Poznania obejrzeć można zdjęcia skweru na ulicy Strzeleckiej w pierwszym roku po posadzeniu. Prace wykonane zostały przez Zarząd Dróg Miejskich. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia innych naszych realizacji na Fb Zieleń przyuliczna Poznania.
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Młyńskiej

2015-08-21
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 24 sierpnia do 4 września 2015 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Młyńskiej. W związku z budową linii kablowej do trafostacji w chodniku po północnej stronie ul. Młyńskiej i budową przecisku pod ul. Nowowiejskiego wygrodzony zostanie pas drogowy, położona zostanie kładka na wprost przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Nowowiejskiego, a na wjazdach do posesji ułożone zostaną płyty przejazdowe....
więcej >

Nowe chodniki na Oziminie

2015-08-21
Pod koniec lipca na Oziminie rozpoczął się remont chodników. W ramach prac remontowych wykonano również wymianę krawężników, remont wjazdów, sfrezowano krawędź jezdni na odcinku 70 mb. Odbiór prac odbył się w ubiegłym tygodniu. Prace finansowała Rada Osiedla Stare Winogrady. Serdecznie dziękujemy radzie osiedle za współpracę przy realizacji projektu. foto ZDM
więcej >

Trwają konsultacje społeczne na temat organizacji ruchu w centrum miasta

2015-08-20
Trwają konsultacje społeczne prowadzone prze miasto Poznań na temat organizacji ruchu w centrum miasta - część II. Od 15 do 21 sierpnia br. zostały wyłączone sygnalizacje świetlne w ciągu ulicy Kościuszki, na skrzyżowaniach z ulicą Libelta i ulicą Fredry. Test tego typu rozwiązań, jeśli wypadnie pomyślnie, pozwoli myśleć o innej organizacji nie tylko ruchu, ale i przestrzeni w tym miejscu. Konsultacje mają na celu wsparcie projektu upłynnienia ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego...
więcej >

Drzewostan po burzach

2015-08-20
Po przeprowadzonej kontroli przez inspektorów ds. Zieleni ZDM stwierdzono, że zieleń przyuliczna poniosła szczególnie dotkliwe straty, po kolejnej nawałnicy jaka miała miejsce 15 sierpnia. Według wstępnych szacunków, do dnia dzisiejszego ZDM odnotował blisko dwieście obiektów (lokalizacji z drzewami) stwarzających zagrożenie. Prace w pasie drogowym cały czas trwają i nie mamy jeszcze pełnej informacji na temat faktycznego rozmiaru strat. Szacowane koszty związane z usuwaniem zagrożenia w postaci drzew i konarów, ...
więcej >

Zarząd Dróg Miejskich uszczelnia Strefę Płatnego Parkowania

2015-08-19
W urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja prasowa poświęcona budowie nowego odcinka trasy tramwajowej między rondem Żegrze a Unii Lubelskiej oraz działaniom Zarządu Dróg Miejskich związanych z uporządkowaniem i ?uszczelnieniem? parkowania w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania. W konferencji udział wzięli Zastępca prezydenta Poznania, Maciej Wudarski, zastępca dyrektora ds. inżynierii ruchu ZDM Tadeusz Nawalaniec oraz Jan Gosiewski z Wydziału Transportu i Zieleni UMP. W pierwszej części konferencji zastępca prezydenta, Maciej Wudarski...
więcej >

Uwaga kierowcy! Rozpoczęła się przebudową układu drogowego w rejonie ulic Bałtyckiej i Gdyńskiej.

2015-08-19
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że po dokonaniu odbioru nowej organizacji ruchu obowiązującej od dziś w rejonie ul. Bałtyckiej do odwołania możliwy jest wjazd i wyjazd z ulicy Syreniej na skrzyżowaniu z ul. Bałtycką. Ponadto skręt w lewo z ul. Hlonda w kierunku mostu Lecha możliwy jest z dwóch pasów ruchu. foto ZDM
więcej >

Uwaga kierowcy! Zamknięcie fragmentu ulicy Maratońskiej

2015-08-18
Informujemy, że w dniu 20 sierpnia br. nastąpi zamknięcie dla ruchu fragmentu ulicy Maratońskiej. Ulica wyłączona zostanie z ruchu na odcinku za zjazdem do garaży podziemnych do ulicy Królowej Jadwigi. Objazd zamkniętego odcinka ulicy możliwy będzie ulicami: Olimpijską, Dolna Wilda, Królowej Jadwigi. Zamknięcie ulicy spowodowane jest montażem i demontażem żurawia budowlanego dla budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi i Maratońskiej. Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową dróg dojazdowych dla dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)

2015-08-18
Miejski Inżynier Ruchu informuje o wprowadzeniu z dniem 19 sierpnia, czasowej organizacji ruchu w związku z realizowaną przez PIM przebudową układu drogowego w rejonie ulic Bałtyckiej i Gdyńskiej. Ulica Bałtycka na odcinku od ul. Hlonda w kierunku wschodnim za ul. Rozewską zostaje zwężona do dwóch pasów, a ruch na tym odcinku w obu kierunkach odbywać się będzie po jezdni południowej. Zamknięte będzie skrzyżowanie ul. Chemicznej z ul. Bałtycką, a dojazd do...
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Jana Pawła II

2015-08-18
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 20 sierpnia 2015 r. na ul. Jana Pawła II od ronda Rataje do skrzyżowania z ul. Kaliską nastąpią zmiany w organizacji ruchu. W związku z przebudową układu drogowego w tym rejonie zamknięty będzie ciąg pieszo-rowerowy po północno-wschodniej stronie ronda i ciąg po wschodniej stronie ul. Jana Pawła II oraz zawężony będzie prawy pas ruchu od ronda Rataje do skrzyżowania z ul. Kaliską. Na kolejnych...
więcej >

Utrudnienia w ruchu drogowym - skrzyżowanie ulic Promienista i Palacza

2015-08-18
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie w dniu 20 sierpnia 2015 r., zmieniona zostanie organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Promienistej i Palacza. Wykonawca przystąpi do kolejnego etapu prac polegającego na przebudowie chodników w ciągu ul. Palacza oraz zjazdów w ul. Promienistej, co będzie wiązało się z utrudnieniami w ruchu pieszym oraz jednostronnym zwężeniem jezdni (zamiennie zależnie od miejsca prowadzenia prac). W ramach zadania Wykonawca ma obowiązek wykonać również remont...
więcej >

Wyłączenie kolejnych sygnalizacji świetlnych w centrum Poznania

2015-08-14
Dziś, tj. w piątek, 14 sierpnia, odbyła się konferencja prasowa, podczas której Tadeusz Nawalaniec, zastępca dyrektora ZDM ds. inżynierii ruchu, poinformował o wyłączeniu kolejnych dwóch sygnalizacji świetlnych w centrum Poznania. W sobotę, 15 sierpnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, zostaną wyłączone sygnalizacje świetlne w ciągu ulicy Kościuszki, na skrzyżowaniach z ulicą Libelta i ulicą Fredry. To kolejny test sieci drogowej i organizacji ruchu w centrum Poznania bez kierujących ruchem sygnalizacji świetlnych....
więcej >

Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową dróg dojazdowych do ITPOK. Utrudnienia w ruchu na ul. Bałtyckiej

2015-08-14
Spółka PIM informuje, że w związku z prowadzeniem prac budowlanych związanych z przebudową układu drogowego dla potrzeb inwestycji ITPOK w dniu 19 sierpnia zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ulicy Bałtyckiej. Północna jezdnia ul. Bałtyckiej (prowadząca do mostu Lecha) na odcinku od ul. Hlonda do ul. Helskiej zostanie zamknięta a ruch dwukierunkowy odbywać się będzie po jezdni południowej (prowadzącej do ulicy Gdyńskiej). Dodatkowo zamknięta zostanie ul. Chemiczna od strony ul....
więcej >

Uwaga kierowcy i piesi! Utrudnienia w ruchu związane z realizacją systemu ITS

2015-08-14
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje o tymczasowych utrudnieniach w ruchu związanych z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS: - na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kościelnej sygnalizacja świetlna będzie wyłączona wyłączona do dnia 23 sierpnia, do godziny 20.00 (przedłużenie prac); - na skrzyżowaniu ulic Stanisława Matyi - al. Niepodległości - Niezłomnych sygnalizacje świetlne na części skrzyżowań będą wyłączone w dniach od 17 sierpnia, od godziny 08.30 do 23 sierpnia, do godziny...
więcej >

Uwaga kierowcy! Aktualizacja informacji o organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości z ulicami Solną i Nowowiejskiego

2015-08-13
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót drogowych, teletechnicznych i elektrycznych przy przebudowie skrzyżowania al. Niepodległości z ulicami Solną i Nowowiejskiego nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zmiana dotyczy zamknięcia prawoskrętu z ulicy Solnej w aleję Niepodległości. Celem zachowania dojazdu do al. Niepodległości, obowiązywał będzie objazd następującymi ulicami: ul. Nowowiejskiego - ul. Pułaskiego - ul. Przypadek Organizacja ruchu (rys.1) obowiązywać będzie w terminie od 17 do 24 sierpnia...
więcej >

Utrudnienia na ulicy Krysiewicza. Dojazd do szpitala możliwy

2015-08-13
W nawiązaniu do informacji, którą zamieściliśmy 30 lipca br., o utrudnieniach w ruchu na ulicy Krysiewicza, pragniemy podkreślić, że zamknięcie ulicy Krysiewicza dla ruchu pojazdów nie dotyczy dojazdu do szpitala dziecięcego. W czasie przebudowy ulicy, tj. do 31 sierpnia br., dojazd do szpitala (w tym dojazd karetek pogotowia, pojazdów opiekunów i taksówek z pacjentami, samochodów dostawczych i pojazdów służb technicznych) możliwy jest, w zależności od postępu prac, od strony ul....
więcej >

Projekty organizacji ruchu. Zapraszamy do składania ofert

2015-08-11
Informujemy, że Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, planuje wykonanie projektów organizacji ruchu dla wybranych skrzyżowań i ulic w Poznaniu. Zapraszamy do składania ofert! Przedmiotem zamówienia są następujące ulice w mieście: - ul. Drużbackiej; - ul. Limanowskiego; - ul. Sycowska; - ul. Trzebińska; - skrzyżowanie ulic Czechosłowackiej i Chmielnej; - ul. Ostroroga; - ul. Zakręt; - ul. Szkolna; - ul. Powstańców Wielkopolskich; - ul. Owsiana; - ul. Starowiejska; - ul. Harcerska; - ul. Główna; - ul. Zacisze; - ul. Szydłowska. Wytyczne dotyczące proponowanych rozwiązań oraz sposób...
więcej >

Projekty modernizacji sygnalizacji świetlnej w Poznaniu. Zapraszamy do składania ofert

2015-08-11
W związku z planowanymi przez Zarząd Dróg Miejskich pracami nad modernizacją sygnalizacji świetlnej na ulicach Solnej, Wolnica i Małe Garbary zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu powyższego zadania. Prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem CSR-Solna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r., do godziny 10.00 w siedzibie zleceniodawcy (sekretariat/kancelaria ZDM). Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.15. Szczegóły zapytania w pliku poniżej: Zapytanie Solna.pdf Integralną częścią zapytania...
więcej >

Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości - ul. Solna - ul. F. Nowowiejskiego. Utrudnienia w ruchu

2015-08-10
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje o robotach drogowych, teletechnicznych i elektrycznych oraz utrudnieniach w ruchu związanych z przebudową skrzyżowania al. Niepodległości ? ul. Solna ? ul. Nowowiejskiego. Prace zostały podzielone na etapy. W etapach I ? III prowadzone będą prace brukarskie, w etapach IIIa i III b ? roboty nawierzchniowe, bitumiczne. Etap I Ruch pieszy: Od 17.08.2015 remontem zostaną objęte chodniki przy szkole Mistrzostwa Sportowego. Zakończenie robót przy szkole planowane jest na dzień...
więcej >

Uwaga kierowcy! Remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Starołęckiej

2015-08-10
Jak informuje Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu w piątek, tj. 14 sierpnia o godzinie 19 zamknięty dla ruchu zostanie przejazd kolejowy w ciągu ulicy Starołęckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Książęcą. Całkowicie zamknięcie przejazdu potrwa do niedzieli, 16 sierpnia. Objazd wytyczono ulicami: Forteczną, Warowną, wiaduktem w ciągu ulicy Gołężyckiej (ruch wahadłowy), Baranowską, Minikowo i św. Antoniego do Starołęckiej. Ruch pieszych odbywać się będzie tunelem lub przez wyznaczone tymczasowe przejście przez tory. Zakończenie wszystkich...
więcej >

Utrudnienia w ruchu na ul. Dąbrowskiego

2015-08-07
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 11 sierpnia do 11 września br. nastąpią zmiany w organizacji ruchu ruchu w związku z przebudową trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego. W celu możliwie szybkiego wykonania torowiska do pętli Ogrody poszerzony zostanie zakres prac, a na remontowanym odcinku ul. Dąbrowskiego dopuszczony zostanie jedynie ruch lokalny. Ruch pojazdów odbywać się będzie po północnej stronie ulicy z wykorzystaniem...
więcej >

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Mieszka I

2015-08-07
Informujemy, że staraniem Zarządu Dróg Miejskich, zostało wyznaczone przejście dla pieszych na ulicy Księcia Mieszka I w Poznaniu, w rejonie przystanku autobusowego pod wiaduktem w ciągu ulicy Lechickiej. To duże ułatwienie dla pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. Ułatwi dojście na przystanek zastępczej komunikacji autobusowej obsługującej trasę PST podczas remontu trakcji tramwajowej. Prace zostały wykonane przed zapowiadanym terminem, który został wyznaczony na niedzielę, 9 sierpnia.
więcej >

Uwaga pasażerowie komunikacji zbiorowej, piesi i kierowcy! Utrudnienia w ruchu związane z wymianą rozjazdu torowiska tramwajowego na ulicy Dąbrowskiego przy ulicy Kraszewskiego

2015-08-07
Informujemy, że w związku z pracami ZTM i MPK polegającymi na wymianie rozjazdu torowiska tramwajowego na ulicy Dąbrowskiego przy ulicy Kraszewskiego, wystąpią również utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym. W dniach 11 - 21 sierpnia br. zwężony zostanie odcinek ul. Dąbrowskiego przy rynku Jeżyckim i zamknięty zostanie ruch na pasie od centrum w kierunku ul. Kościelnej. Na zwężonym odcinku ruch pojazdów odbywać się będzie jednokierunkowo w stronę centrum. Nieczynne będzie...
więcej >

Uwaga piesi i kierowcy! Utrudnienia na ulicy Sikorskiego przy budynku numer 29

2015-08-07
Informujemy, że w dniach 10 ? 21 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym, kołowym oraz związane z parkowaniem pojazdów na ulicy Sikorskiego w rejonie budynku numer 29. Utrudnienia związane są z wykonaniem ciepłociągu przez firmę Max ? Rem sp. zo.o., na zlecenie firmy VEOLIA sp. z o.o. i dotyczą zwężenia odcinka jezdni o długości ok. 35 metrów, wprowadzeniu zakazu postoju oraz ograniczenia prędkości do 30 km/h. Prace budowlane dotyczyć również...
więcej >

Uwaga piesi! Remonty chodników na Wildzie

2015-08-07
Informujemy, że we wtorek, 11 sierpnia br., rozpoczną się prace budowlane związane z remontem chodnika po wschodniej stronie ulicy Prądzyńskiego na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Sikorskiego oraz po wschodniej stronie ulicy 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od ulicy Pamiątkowej do ulicy Langiewicza. Prace remontowe, na zlecenie ZDM, wykona firma P.W. RAT BUD. W terminie od 11 sierpnia do 31 października 2015 roku. Prace budowlane będą prowadzone z...
więcej >

Uwaga kierowcy i piesi! Utrudnienia w ruchu związane z realizacją systemu ITS

2015-08-07
Przypominamy o tymczasowych utrudnieniach w ruchu związanych z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS: - na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kościelnej wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna od dnia 10 sierpnia, od godziny 08.30 do dnia 16 sierpnia, do godziny 20.30; - na skrzyżowaniu ulic Stanisława Matyi - al. Niepodległości - Niezłomnych zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna w dniach od 7 sierpnia, od godziny 08.30 do 16 sierpnia, do godziny 20.30. Za wszystkie utrudnienia w ruchu...
więcej >

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Mieszka I

2015-08-05
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 sierpnia, Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, w trybie pilnym, projekt organizacji ruchu na wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Księcia Mieszka I w Poznaniu, w rejonie przystanku autobusowego pod wiaduktem w ciągu ulicy Lechickiej. Projekt został przygotowany przez ZDM w dniu 31 lipca br. ze względu na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu. Miał również na celu ułatwienie pieszym...
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu w związku z organizacją pogrzebu śp. Jana Kulczyka

2015-08-04
Informujemy, że na wniosek policji, zgodnie z par. 10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, w środę, 5 sierpnia 2015 r. zostaną wprowadzone następujące ograniczenia w ruchu w związku z pogrzebem śp. Jana Kulczyka. I. Wzgórze św. Wojciecha - o godzinie 6.00 zostaną zamknięte wloty: ul. św. Wojciech od ul. Wolnica (wjazd tylko dla upoważnionych, w tym mieszkańców), ul. księcia Józefa od al....
więcej >

Polewaczki ponownie wyjadą na ulice

2015-08-04
W pierwszy lipcowy weekend polewaczki wyjechały na poznańskie ulice. Dziś wyjadą ponownie. Będą zraszać ulice Starego Miasta, Grunwaldu, Łazarza, Jeżyc i Wildy. Od wielu lat Zarząd Dróg Miejskich, kiedy temperatury są bardzo wysokie (ok. 30 stopni Celsjusza) a prognozy zapowiadają kolejne gorące dni i brak opadów deszczu zleca polewanie ulic. Z wyjazdów polewaczek korzyści czerpią kierowcy, którzy zyskują schłodzoną nawierzchnię jezdni oraz mieszkańcy, którzy w upalne dni mają spłukane z...
więcej >

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na ulicy Kościelnej. Wymiana nawierzchni jezdni pod wiaduktem kolejowym

2015-08-03
Informujemy, że w piątek, 7 sierpnia o godzinie 18 rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na ulicy Kościelnej na odcinku pod wiaduktem kolejowym. Jezdnia pod wiaduktem zostanie zamknięta dla ruchu, do niedzieli, tj. 9 sierpnia, do godziny 18. W tym czasie obowiązywać będzie objazd aleją Wielkopolską, ulicą Pułaskiego i ulicą Jeżycką. Prace związane z wymianą zniszczonej nawierzchni jezdni wykona Zakład Robót Drogowych. Jednocześnie zostaną wymienione bariery ochronne w chodniku. Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie...
więcej >

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na ulicy Libelta

2015-08-03
Informujemy, że we wtorek, tj. 4 sierpnia 2015 r., będą mieć miejsce utrudnienia na ulicy Libelta. W godzinach od 8 do 14 Zakład Robót Drogowych przystąpi do wymiany nawierzchni jezdni na odcinku od alei Niepodległości do ulicy Noskowskiego. Prace drogowe będą wykonywane pod ruchem. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami w miejscu prowadzenia robót, odcinkowymi zwężeniami jezdni. Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności...
więcej >

Projekty pasów rowerowych dla wybranych ulic w Poznaniu. Zapraszamy do składania ofert

2015-08-03
Informujemy, że Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, planuje wykonanie projektów pasów rowerowych dla wybranych ulic w Poznaniu. Zapraszamy do składania ofert! Przedmiotem zamówienia są następujące ulice w mieście: - ul. Galla Anonima - ul. Sienkiewicza - ul. Żonkilowa - ul. Woźna Wytyczne dotyczące proponowanych rozwiązań oraz sposób wykonania projektów stałej organizacji ruchu w zakresie pasów rowerowych zostały przedstawione w załącznikach, które znajdują się poniżej niniejszej wiadomości. Termin wykonania zamówienia: - 30 dni kalendarzowych od dnia...
więcej >

Rozpoczął się remont ulicy Wrocławskiej

2015-08-03
Miło nam poinformować, że 3 sierpnia 2015 r. rozpoczynają się pierwsze prace związane z remontem ulicy Wrocławskiej. Zanim drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni jezdni i chodników do pracy przystąpią gestorzy uzbrojenia podziemnego. Zaplanowano, że na początku do pracy przystąpi Aquanet i Wielkopolska Spółka Gazownictwa. Na czas prowadzenia prac wodociągowych zajęta zostanie strona zachodnia ulicy Wrocławskiej. Prace prowadzone będą w chodniku oraz na połowie jezdni. Po ich zakończeniu prace będą prowadzone...
więcej >


Dowiedz się więcej